Teenused

B-kategooria autojuhtide koolitus

B- kategooria autojuhtide koolitusel läbitakse 29 teooriatundi ja
28 õppesõidutundi. Edukalt sooritatud autokoolieksamite põhjal väljastatakse vastav tunnistus, mis on vajalik ARK-i eksami jaoks.


Lõppaste “Libedal teel sõit”

Selle koolituse peab läbima juht, kellel on juba esmane juhtimisõigus, et kahe aasta möödumisel vahetada see alaliseks juhiloaks.
Koolituse õppemaht on 4 tundi teooriaõpet
3 õppesõidutundi ( 1 tund linnas, 2 tundi libedarajal ).
Autodroomil on võimalik kasutada ka isiklikku autot.


Lisa õppesõidutunnid

Lisa õppesõitu saab teha õpilane, kes ei ole kursuste ajal omandanud vajalikke teadmisi ja oskusi liikluskäitumisel.
Samuti pakume seda teenust ka nendele, kellel on juba juhiload, kuid mingil põhjusel puudub autojuhtimise kogemus.